Skip to the content

Vraag voor 1 oktober 2016 de subsidie aan voor de BrainTrainerPlus Light!

In 2017 stelt het kabinet weer 110 miljoen euro beschikbaar voor onder andere een zinvolle dagindeling van cliënten in zorginstellingen. Dit hoort bij het programma Waardigheid en Trots. Het extra geld kan worden aangevraagd bij het eigen zorgkantoor door het indienen van een plan dat beschrijft hoe de middelen worden ingezet.

 

Niet alleen het plan is belangrijk, ook de dialoog tussen cliënten, familieleden, mantelzorgers en zorgverleners speelt een cruciale rol. Want wat is nu eigenlijk een zinvolle dagindeling? Hier kom je als zorgverlener pas achter als je het aan de cliënten en hun familieleden vraagt. Wat zijn ze gewend? En waar voelen ze zich goed bij?

 

Vooral het behouden van de regie en de aansluiting bij het normale leven is een uitgangspunt. Maar ook het ontmoeten van andere mensen en het gemakkelijker communiceren met familieleden is belangrijk. De BrainTrainerPlus™-light kan daarbij helpen.

 

Structuur en interactie

De BrainTrainerPlus™ is een systeem dat het denkvermogen van ouderen stimuleert en het geheugen traint. Ook zorgt het voor structuur tijdens de dagbesteding. Door telkens weer verder te kunnen gaan met het niveau waar de bewoner gebleven is, zorgt de BrainTrainerPlus™ voor herkenning, waardering en trots.

 

Als de BrainTrainerPlus in de huiskamer of ontmoetingsruimte beschikbaar is, wordt het een facilitator van het samen zijn. Men kan samen een spelletje doen of een familieboek of een persoonlijke quiz maken. Het reminisceren wordt daarbij gestimuleerd, gesprekken volgen op natuurlijke wijze en er ontstaat een blijvende herinnering aan een vol leven.

 

BrainTrainerPlus™ light

De BrainTrainerPlus™ Light biedt minder ruimte aan accounts waardoor de hardware- en licentie prijs omlaag gaat. Daarom kunnen zorginstellingen ervoor kiezen het systeem een vaste plek in de woonkamer of ontmoetingsruimte te geven. Zo ontstaat een vaste structuur, iets wat voor dementerende mensen zeer belangrijk is.

 

Vraag voor 1 oktober 2016 extra gelden aan

De voordelen van de BrainTrainerPlus™ passen perfect bij de uitgangspunten die het ministerie van VWS, ActiZ en ZN in het kader van Waardigheid en Trots hebben opgesteld. Uw aanvraag voor extra gelden moet wel voor 1 mei ingediend worden bij uw zorgkantoor. Het plan waaruit de aanvraag bestaat vertelt hoe u de middelen voor een zinvolle dagbesteding gaat inzetten. De aanvraag is verder vormvrij, maar moet wel goedgekeurd worden door de Clientenraad, de OR en indien aanwezig de VAR. Vraag dus snel de subsidie aan.

 

Kernpunten om aanspraak te maken op de subsidie

De BrainTrainerPlus™Light:

  • traint het geheugen
  • stimuleert het denkvermogen
  • geeft een gevoel van trots en waardering
  • vergemakkelijkt de communicatie
  • stimuleert de interactie met familie en mantelzorgers

 

Al deze voordelen passen perfect bij de uitgangspunten die het ministerie van VWS, ActiZ en ZN hebben gesteld om aanspraak te kunnen maken op de extra middelen in het kader van Waardigheid en Trots.

Om in aanmerking te komen voor de extra middelen voor 2017 moet uiterlijk voor 1 oktober 2016 het plan, ondertekend door de cliëntenraad, de ondernemingsraad en indien aanwezig de VAR, aangeleverd zijn bij het zorgkantoor.

Meer informatie over de subsidie vindt u hier.

Wilt u meer weten over de BrainTrainerPlus™ mail naar info@braintrainerplus.nl of bel naar +31 (0)10 41 51 200.

Over de schrijver

Volg ons!

BrainTrainerPlus is ook actief op:

Maak nu uw eigen quiz met de BrainTrainerPlus!

U kunt zelf ook een quiz maken, die op de BrainTrainerPlus™ gespeeld kan worden.