Skip to the content

Veel mensen hebben meegedaan aan de prijsvraag om een quiz te maken voor de BrainTrainerPlus.

Activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en familieleden van bewoners van zorginstellingen hebben de meest uiteenlopende quizzes gemaakt, verschillend van omvang en methode.

De prijswinnaars mogen een BrainTrainerPlus-light schenken aan een door hen gekozen zorginstelling. Op deze plek en op onze Facebook-pagina doen we daar telkens verslag van.

Fryslân + Topografie

Prijswinnaars: Thomas Hoekstra en Yvonne Veenstra

Gekozen zorginstelling: Sint Jozef, Leeuwarden

 

Yvonne Veenstra won met twee quizzen een BrainTrainerPlus-light, maar ze schuift de eer moeiteloos door aan de stagiair die ze gevraagd had om leuke vragen te bedenken. Eigenlijk maakte Thomas Hoekstra de beide quizzen. ,,Alle verdienste voor Thomas!’’ zegt Yvonne.

Thomas vond het geweldig om te doen, zegt hij. ,,Ik vond het superinteressant om te ontdekken hoe je met zo’n quiz kunt bijdragen aan interactie tussen mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers, familie en medewerkers van de zorginstelling.’’

 

Thomas Hoekstra (23) studeert sociaal-pedagogische hulpverlening in Leeuwarden. Dat is een brede opleiding. Thomas heeft als specialisatie wijkzorg. Hij wil zich verdiepen in vereenzaming en het belang van mantelzorg bij ouderen die steeds langer thuis wonen.

Hij liep stage op de dagbesteding Sociëteit Hortensia in Aldlânstate in Leeuwarden. De dagbesteding is onderdeel van Palet, een zorgorganisatie in Noordwest-Friesland. Op de dagbesteding in Leeuwarden maakte Thomas kennis met de BrainTrainerPlus-light, waarop flink wat vaste quizzen zitten. ,,Een mooi apparaat,’’ vond Thomas.

Tijdens zijn stage zag hij ook veel vragenspelletjes op papier en hij vroeg zich af of deze te ‘vertalen’ waren naar de BrainTrainerPlus. Hij legde het voor aan zijn stagebegeleidster Yvonne Veenstra en zij stimuleerde hem om dat vraagstuk op te pakken.

Thomas Hoekstra spitste zijn eerste quiz geheel toe op Friesland. Hij testte zijn vragen bij enkele bewoners van de dagbesteding en kreeg stevig Fries commentaar, ongezouten, direct. Aangemoedigd rondde hij zijn Fryslân-quiz af.

,,De quiz moest bestaan uit verschillende niveaus, dus ik ben simpel begonnen. Wat is de hoofdstad van Friesland? Met meerkeuze-antwoorden. Een niveau hoger is een vraag als: wat is Us Mem? Behalve dat het ‘onze moeder’ betekent, weten alle Friezen dat het een koe is, namelijk een bronzen beeld van een zwartbonte koe van de Friese schilder en beeldhouwer Gerhardus Jan Adema (1898-1981). Het beeld uit 1954 staat tegenwoordig aan de Harlingersingel in Leeuwarden.’’

 

Op elk niveau worden de vragen iets lastiger. ,,Wat ik als tip kan meegeven aan mensen die ook een quiz willen maken, is dat je het gewoon heel simpel moet houden, lichtvoetig en vooral ook met humor. Bijvoorbeeld die vraag over Us Mem… een van de mogelijke antwoorden was: varken… Daar werd smakelijk om gelachen! Maar het leverde ook veel gespreksstof op! En dat is nu precies waarvoor de BrainTrainerPlus volgens mij bedoeld is, namelijk een gezellige interactie bewerkstelligen tussen beginnend dementerenden en de mensen in hun omgeving. Mensen die merken dat ze dement raken zitten vol twijfel over hun mogelijkheden tot communicatie, en alles dat helpt om ze een comfortabeler gevoel te geven is belangrijk!’’

Thomas benadrukt het belang van de gezelligheid tijdens de quizzes. ,,Laten we er alsjeblieft geen schoolklas van maken! Met elkaar een fijn uurtje hebben, dat staat voorop!’’

 

Zijn stage bij de dagbesteding van Palet zat er bijna op – er waren nog twee weken te gaan. Yvonne Veenstra vroeg hem om nog een quiz voor de BrainTrainerPlus te maken en nu richtte hij zich op topografie. De vragen op de eerste niveaus hebben betrekking op Nederland (bijvoorbeeld: in welke stad zit het Dolfinarium?). De volgende twee niveaus hebben betrekking op Europa. En de twee hoogste niveaus gaan over de hele wereld. Zoals: wat is de koudste plek op aarde?

Maar de allermooiste quizvraag van Thomas zit in zijn Frysl
ân-quiz. Wat bedoelt een Fries als hij zegt: mijn vrouw is uitgenaaid!

Bedoelt hij dan dat zijn vrouw is weggelopen, dat ze klaar is met naaien, dat ze naaien niet leuk vindt of dat ze op naailes zit? Een echte Fries weet hier ondanks geheugenproblemen wel raad mee!

 

Beide quizzen van Thomas werden door Yvonne Veenstra opgestuurd en ze won er twee BrainTrainerPlus-lights mee. De overdracht is op donderdag 11 mei. Yvonne schenkt de computers aan twee locaties voor kleinschalig wonen van Palet, te weten Sint Jozef in Leeuwarden en Petterhûsterstate in Stiens. Maar Yvonne vindt dat haar stagiair Thomas de BrainTrainerPlus-lights mag overhandigen. Hij zal dat doen aan de coördinator welzijn van Sint Jozef, Anja Verhaag, en aan Froukje de Vries, medewerkster van Petterhûsterstate.

De uitreiking vindt plaats op de dagbesteding waar Thomas met de BrainTrainerPlus heeft gewerkt, Sociëteit Hortensia van Palet in Aldlânstate te Leeuwarden

Over de schrijver

Volg ons!

BrainTrainerPlus is ook actief op:

Maak nu uw eigen quiz met de BrainTrainerPlus!

U kunt zelf ook een quiz maken, die op de BrainTrainerPlus™ gespeeld kan worden.