Skip to the content

BrainTrainerPlus heeft een vraagstuk ingebracht in de nieuwe opleiding Service Design van de Willem de Kooning Academie te Rotterdam.

Veel ideeën en innovaties slagen niet omdat ze geen aansluiting vinden bij de behoeften van mensen. Het innoveren van diensten begint in Service Design daarom altijd bij het leren begrijpen van mensen. Door dan de koppeling te maken met business en technologie ontstaan diensten die niet alleen rendabel en haalbaar zijn maar ook echt waardevol en nuttig zijn voor mensen.

Op basis van deze aanpak gaat een internationale groep studenten (Nederlands, Turks en Chinees) aan de slag met de vraag:

"Als taal verdwijnt", hoe kunnen we bezoeken aan mensen met beginnende dementie prettiger en betekenisvoller maken voor alle partijen. 

Dit moet leiden naar veelvuldiger bezoeken, langduriger bezoeken, prettigere bezoeken en proberen zoveel mogelijk van het verdwijnende verleden nog vast te houden en te bewaren. Kortom eenzaamheid tegen gaan, en de momenten samen betekenisvoller te maken.

Dit hoeft niet perse op- of met de BrainTrainerPlus-computer plaats te vinden.

De eerste stap van het proces is het inleven door de studenten in mensen met (beginnende-) dementie, mantelzorgers, familieleden en de professionals.

Op deze plek zullen wij u, de komende tijd, op de hoogte houden van het verloop van dit project.

Over de schrijver

Volg ons!

BrainTrainerPlus is ook actief op:

Maak nu uw eigen quiz met de BrainTrainerPlus!

U kunt zelf ook een quiz maken, die op de BrainTrainerPlus™ gespeeld kan worden.