Mensen met een verstandelijke beperking

BrainTrainerPlus™ stimuleert de interactie en het geheugen van mensen met een verstandelijke beperking.

De BrainTrainerPlus™ is een hulpmiddel om het denkvermogen en het geheugen spelenderwijs te stimuleren. Op de BrainTrainerPlus™ kunnen voorgeprogrammeerde (meer dan 30) spelletjes en quizzen worden gespeeld maar ook kun je eenvoudig zelf je eigen quiz of familieboek toevoegen. De moeilijkheidsgraad van alle spellen en quizzen wordt automatisch aangepast aan het niveau van de gebruiker, zo heeft deze altijd een succeservaring.

De BrainTrainerPlus™ is oorspronkelijk ontwikkeld als hulpmiddel voor mensen met dementie of Alzheimer en veel zorginstellingen die zorg dragen voor patiënten met dementie zijn al in het bezit van een BrainTrainerPlus™. Inmiddels zijn er steeds meer succesverhalen waarbij de BrainTrainerPlus™ ook op andere afdelingen wordt ingezet. Hieruit blijkt dat de inzet ervan eveneens waardevol is bij andere mentale aandoeningen. BrainTrainerPlus™ wordt al voor mensen met een verstandelijke beperking succesvol ingezet bij onder meer ASVZ, 's Heeren Loo, Aveleijn, Stichting Sprank en Middin.

“Vanuit Eureka zetten wij met veel tevredenheid de BrainTrainerPlus™ in voor onze cliënten”. Eureka is het expertisecentrum van ASVZ op het gebied van zorgtechnologie. Eureka kijkt en onderzoekt welke technologische toepassingen helpen om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren.


ergotherapeut Brenda Barbier, ASVZ

Wat is een verstandelijke beperking?

Een verstandelijke beperking of een verstandelijke ontwikkelingsstoornis wordt ook wel een verstandelijke handicap, intellectuele stoornis of mentale retardatie genoemd. Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis waarbij iemands verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen of hebben ontwikkeld en daardoor meestal geen gemiddeld niveau bereiken.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een verstandelijke beperking:

  • Door genetische overdracht.
  • Er kan sprake zijn van een syndroom of stoornis waarbij een verstandelijke beperking een van de gevolgen is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan  het Syndroom van Down .
  • Tijdens de zwangerschap zijn de hersenen niet helemaal goed gegroeid, doordat de moeder ziek is geworden of een ongezond leefpatroon had. Ook kan tijdens de bevalling er even onvoldoende zuurstof zijn geweest.
  • Een hersenvliesontsteking, ziekte of een ernstig ongeluk kan ook de oorzaak zijn van een verstandelijke beperking. In dat geval spreken we van een niet-aangeboren verstandelijke beperking (NAH).

Verstandelijke beperkingen komen in verschillende mate van ernst voor:

  • Licht verstandelijke beperking (IQ tussen de 50 en 75)
  • Matig verstandelijke beperking (IQ tussen de 35 en 50)
  • Ernstig verstandelijke beperking (IQ tussen de 20 en 35)
  • Zeer ernstig verstandelijke beperking (IQ onder de 20)

De mate van benodigde zorg varieert van lichte ondersteuning voor complexere taken bij mensen met een licht verstandelijke beperking tot aan vrijwel volledige afhankelijkheid van anderen bij alle taken voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Ongeveer 93% van alle mensen met een verstandelijke beperking hebben een lichte of matige vorm van verstandelijke beperking. Voor deze mensen is het gebruik van de BrainTrainerPlus™ mogelijk.

Wat kan BrainTrainerPlus™ betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking.

In interactie met de omgeving zijn persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking mogelijk. Het doel is het optimaal ontplooien van de mogelijkheden op verschillende persoons domeinen. Daarvoor biedt de BrainTrainerPlus™ veel mogelijkheden.

Iemand met een verstandelijke beperking heeft een slecht kortetermijngeheugen, het is dus van belang om een bepaalde situatie te blijven herhalen. Daarnaast vertoont het lange termijn geheugen minder beperkingen. Als dus eenmaal iets geleerd is wordt het onthouden en wordt ernaar gehandeld.

De BrainTrainerPlus™ biedt een leuke, interactieve stimulans waarbij het korte- en langetermijngeheugen wordt geprikkeld.

Voor elke gebruiker kan een dagelijkse training worden aangemaakt, die structuur geeft aan de dagindeling van de gebruiker, wat positief is voor gebruikers die problemen ervaren met planning en structuur. Voor het spelen van de spellen wordt het denkvermogen gestimuleerd en het geheugen getraind. Verstandelijke beperkingen heeft vele vormen en gradaties, daarom is het belangrijk dat BrainTrainerPlus™ op verschillende niveaus ingesteld kan worden en zo altijd aansluiting biedt en de gebruiker nooit het gevoel geeft om slecht te presteren.

Geen afstandsbediening, toetsenbord of ingewikkelde knopjes; de interface werkt volledig intuïtief door middel van aanraking van het scherm. De motoriek en het begrip van mensen met een verstandelijke handicap is soms minder toereikend voor het kleine scherm van een tablet of de stabiliteit van een gewoon touchscreen. De software voor de BrainTrainerPlus™ computer is specifiek ontwikkeld voor een groot beeldscherm formaat zodat tekst en beelden goed zichtbaar zijn. De stevige behuizing zorgt ervoor dat het apparaat stabiel op tafel staat en niet omvalt wanneer het scherm wordt aangeraakt. De BrainTrainerPlus™ is bijzonder eenvoudig te bedienen - en te beheren!

Speel samen of doe een dagelijkse training

Voor alle leeftijden en niveaus van functioneren biedt de BrainTrainerPlus™ mogelijkheden, zoals spelletjes, quizzen en een jukebox. De spellen en quizzen zijn prima om zelf te spelen, maar kunnen ook heel goed samen gespeeld worden. Wanneer er samen met een begeleider, buddy of familielid wordt gespeeld, kan er worden overgeschakeld naar het (persoonlijke) levensboek. Hoe leuk om samen foto’s van familie en vrienden te bekijken of favoriete muziek te beluisteren! Op deze manier draagt de BrainTrainerPlus™ positief bij aan een levendig contact tussen de gebruiker van de BrainTrainerPlus™ en zijn of haar bezoeker of begeleider; het schept verbinding.

Uw eigen quiz

Met de BrainTrainerPlus™ kan ook een quiz op maat gemaakt worden voor iemand met een intellectuele stoornis. Dit is vrij eenvoudig te realiseren via de website. Zo kunnen er zelf vragen worden bedacht die meer aansluiting bieden bij de gebruiker. Dit kan heel persoonlijk zijn, zoals vragen over vrienden, familieleden of hobby's gecombineerd met foto’s, of kies voor een regionale quiz die meer te maken heeft met de stad waarin de gebruiker woont. Bijvoorbeeld waar staat dit bekende beeld? Of welke rivier stroomt door onze stad? Na het afronden van de quiz kan de gemaakte quiz op een usb-stick gezet worden.

Persoonlijk familieboek

Ook kan er een persoonlijk familieboek worden gemaakt op de BrainTrainerPlus™. Dit 'Levensboek' kan voortdurend worden aangevuld met foto’s, muziekfragmenten en teksten. De BrainTrainerPlus™ onthoudt de ingevoerde gegevens en wordt het familieboek steeds uitgebreider en vollediger. Juist het samen schrijven van de onderschriften is prettig om te doen. Uiteindelijk kan dit digitale boek ook uitgeprint worden als ‘echt’ boek.