BrainTrainerPlus™ stimuleert het denkvermogen en het geheugen van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel

De BrainTrainerPlus™ is een hulpmiddel om het denkvermogen en het geheugen spelenderwijs te stimuleren.

Op de BrainTrainerPlus™ kunnen voorgeprogrammeerde (meer dan 30) spelletjes en quizzen worden gespeeld maar ook kun je eenvoudig zelf je eigen quiz of familieboek toevoegen. De moeilijkheidsgraad van alle spellen en quizzen wordt automatisch aangepast aan het niveau van de gebruiker, zo heeft deze altijd een succeservaring. 

De BrainTrainerPlus™ is oorspronkelijk ontwikkeld als hulpmiddel voor mensen met dementie of Alzheimer en veel zorginstellingen die zorg dragen voor patiënten met dementie zijn al in het bezit van een BrainTrainerPlus™. Inmiddels zijn er steeds meer succesverhalen waarbij de BrainTrainerPlus™ ook op andere afdelingen wordt ingezet. Hieruit blijkt dat de inzet ervan eveneens waardevol is bij andere mentale aandoeningen. BrainTrainerPlus™ wordt al voor mensen met NAH succesvol ingezet bij onder meer ASVZ, Middin, Vivent en Gemiva.

“Mensen met NAH zijn er mee gebaat als de hersenen op een afgebakende, positieve manier gestimuleerd worden om actief te zijn en te blijven. We zetten de BTP in op dagbestedingslocaties omdat deze een divers aanbod aan spelen heeft.”


- Bart Rijgersberg (Middin)

Wat is NAH

Niet aangeboren hersenletsel is een beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan en wordt onderverdeeld in traumatisch en niet-traumatisch letsel. De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding), TIA, hersenkneuzing, ziekte of ongeluk op het leven van de getroffenen zijn erg verschillend. Hoewel er overeenkomsten zijn, ervaart niet iedereen deze op dezelfde manier 

Veel mensen met hersenletsel hebben ook ‘onzichtbare’ gevolgen, zoals veranderingen in denken, emoties en gedrag. Of concentratieproblemen, geheugenproblemen of problemen met het doen van meerdere dingen tegelijk.

Wat kan BrainTrainerPlus™ hierin betekenen.

Wanneer iemand een herseninfarct, hersenbloeding of ongeluk gehad heeft en net uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum ontslagen is, is de vraag vaak: “wat nu?” Het leven weer opnieuw zomaar oppakken gaat nog niet zo gemakkelijk. Er kan sprake zijn van vergeetachtigheid, moeite met taal of overprikkeling. Gelukkig is er nog veel mogelijk op het gebied van ondersteuning. Zo biedt De BrainTrainerPlus™ een leuke stimulans waarbij het korte- en langetermijngeheugen wordt geprikkeld. Ook kan het een extra stimulans geven voor gebruikers die te kampen hebben met afasie om bijvoorbeeld een gesprek te voeren, vragen te moeten lezen en om zo indirect bezig te zijn met taal.

Voor elke gebruiker kan een dagelijkse training worden aangemaakt, die structuur geeft aan de dagindeling van de gebruiker, wat positief is voor gebruikers die problemen ervaren met planning en structuur. Voor het spelen van de spellen wordt het denkvermogen gestimuleerd en het geheugen getraind. Niet aangeboren hersenletsel kent vele vormen en gradaties van beperkingen, daarom is het belangrijk dat BrainTrainerPlus™ op verschillende niveaus ingesteld kan worden en zo altijd aansluiting biedt en de gebruiker nooit het gevoel geeft om slecht te presteren.

Geen afstandsbediening, toetsenbord of ingewikkelde knopjes; de interface werkt volledig intuïtief door middel van aanraking van het scherm. De motoriek en het gezichtsvermogen van mensen met niet aangeboren hersenletsel is soms minder toereikend voor het kleine scherm van een tablet of de stabiliteit van een gewoon touchscreen. De software voor de BrainTrainerPlus™ computer is specifiek ontwikkeld voor een groot beeldscherm formaat zodat tekst en beelden goed zichtbaar zijn. De stevige behuizing zorgt ervoor dat het apparaat stabiel op tafel staat en niet omvalt wanneer het scherm wordt aangeraakt. De BrainTrainerPlus™ is bijzonder eenvoudig te bedienen - en te beheren!

Speel samen of doe een dagelijkse training

Voor alle leeftijden en niveaus van functioneren biedt de BrainTrainerPlus™ mogelijkheden, zoals spelletjes, quizzen en een jukebox. De spellen en quizzen zijn prima om zelf te spelen, maar kunnen ook heel goed samengespeeld worden. Wanneer er samen met een begeleider, buddy of familielid wordt gespeeld, kan er worden overgeschakeld naar het (persoonlijke) levensboek. Hoe leuk om samen foto’s van familie en vrienden te bekijken of favoriete muziek te beluisteren! Op deze manier draagt de BrainTrainerPlus™ positief bij aan een levendig contact tussen de gebruiker van de BrainTrainerPlus™ en zijn of haar bezoeker of begeleider; het schept verbinding.

Uw eigen quiz

Met de BrainTrainerPlus™ kan ook een quiz op maat gemaakt worden voor iemand met NAH. Dit is vrij eenvoudig te realiseren via de website. Zo kunnen er zelf vragen worden bedacht die meer aansluiting bieden bij de gebruiker. Dit kan heel persoonlijk zijn, zoals vragen over vrienden, familieleden of hobby's gecombineerd met foto’s, of kies voor een regionale quiz die meer te maken heeft met de stad waarin de gebruiker woont. Bijvoorbeeld waar staat dit bekende beeld? Of welke rivier stroomt door onze stad? Na het afronden van de quiz kan de gemaakte quiz op een usb-stick gezet worden.

Persoonlijk familieboek

Ook kan er een persoonlijk familieboek worden gemaakt op de BrainTrainerPlus™. Dit 'Levensboek' kan voortdurend worden aangevuld met foto’s, muziekfragmenten en teksten. De BrainTrainerPlus™ onthoudt de ingevoerde gegevens en wordt het familieboek steeds uitgebreider en vollediger. Juist het samen schrijven van de onderschriften is prettig om te doen. Uiteindelijk kan dit digitale boek ook uitgeprint worden als ‘echt’ boek.